Εκεί εκεί στην κόλαση 2013 (Βίντεο)

Εκτύπωση

27/7/13 «Εκεί εκεί στην κόλαση»: από θεατρικό τμήμα των Πολιτιστικών Ομάδων Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών ΠΟΦΠΠ

https://pithos.okeanos.grnet.gr/public/VQflBLB1UxqvvAHWKriqD

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.